WhatsApp

زندگی در ترکیه

در ترکیه چگونه اجازه کار (چالیشما ایزین) بگیریم؟

در ترکیه چگونه اجازه کار (چالیشما ایزین) بگیریم؟

دریافت اجازه کار در ترکیه یا چالیشما ایزین قبل از اینکه در ترکیه مشغول به کار شوید، اجباری است. در این مطلب درباره مراحل دریافت اج... 4 آذر 1396 بیشتر بخوانید...
معرفی پزشکان ایرانی در ترکیه

معرفی پزشکان ایرانی در ترکیه

ملاقات با پزشکان ایرانی در ترکیه برای ایرانیان ساکن ترکیه خبر خوشحال‌کننده‌ای است. آن‌ها می‌توانند بدون محدودی... 1 آذر 1396 بیشتر بخوانید...