WhatsApp

زندگی در ترکیه

صاحبان ایرانی مشاغل در ترکیه

صاحبان ایرانی مشاغل در ترکیه

مهاجرت و کسب و کار در کشورهای خارجی با دشواری‌هایی همراه است؛ مشکلاتی مانند عدم تسلط به زبان کشور مقصد، کاهش تواناهایی مذاکر ... 17 آذر 1396 بیشتر بخوانید...
گواهی ولادت

گواهی ولادت

اگر ترکیه را برای اقامت انتخاب کرده‌اید و دارای فرزند زیر 18 سال هستید، حتما برای مدارک اقامت «گواهی ولادت» از شم... 17 آذر 1396 بیشتر بخوانید...
معاینه فنی خودرو در ترکیه

معاینه فنی خودرو در ترکیه

معاینه فنی خودرو امروزه به یکی از قوانین کشورها تبدیل شده است. ترکیه نیز از جمله کشورهایی است که در این زمینه قوانین سفت و سختی دا... 17 آذر 1396 بیشتر بخوانید...
جرائم رانندگی در ترکیه

جرائم رانندگی در ترکیه

اگر در سفر به ترکیه خودتان می‌خواهید رانندگی کنید، باید بدانید رعایت قوانین رانندگی شامل دوبخش است هم قوانین مقررات رانندگی د... 17 آذر 1396 بیشتر بخوانید...
دریافت شماره مالیاتی (ورگی نوماراسی)

دریافت شماره مالیاتی (ورگی نوماراسی)

برای انجام کلیه امور اداری در ترکیه به شماره مالیاتی نیاز پیدا خواهید کرد. این امور می‌تواند افتتاح حساب بانکی باشد یا کارهای... 17 آذر 1396 بیشتر بخوانید...